Lär dig känna levande traditioner!

På denna webbplats kan du bekanta dig med det levande immateriella kulturarvet. På webbplatsen som Museiverket sammanställt finns ett läromaterialspaket för grundskolor och gymnasier. Välkommen att göra traditionen synlig och reflektera över vad ett levande arv är idag!

Nytt! I år har kulturarvet särskild betydelse när vi firar Europaåret för kulturarv 2018. Här finns undervisningsmaterial med vilket vi vill föra det immateriella kulturarvet i Europas länder närmare barn och unga.