Presentation

Foto: Kaisu Mokkila / Ritvalan Nuorisoseura

På denna webbplats kan du bekanta dig med det levande immateriella kulturarvet. På webbplatsen finns ett läromaterialspaket för skolor som du kan använda för en interaktiv fördjupning i det levande kulturarvet. Materialet kan användas för en lektion eller varför inte ordna en hel skolvecka kring kulturarvsfenomen. Museiverket har sammanställ dessa sidor tillsammans med Föreningen för Kulturarvsfostran i Finland.

Material råder det inte brist på: utöver de 140 finländska exemplen i Wikiförteckningen över levande kulturarv kan man även välja att betrakta fenomenet internationellt och med hjälp av texter, bilder och videor göra er förtrogna med de objekt som tagits upp i Unescos förteckningar över det immateriella kulturarvet. Därutöver finns det på YouTube-kanalen för det levande kulturarvet över 140 anföranden om temat. Expertföredragen tangerar såväl samernas traditionella kunskap som cirkuskultur, pidron, körsång och traditioner som invandrare värnar om. 

Tanken är att aktivera barn och ungdomar att tänka på det egna levande kulturarvet och även dela med sig av det på Museiverkets webbplattform i form av videor och bilder. Vad är det levande arvet? Vad har du fått i arv och av vem? Vad vill du föra vidare? Hurdana levande traditioner finns det i Finland? Hur ändras traditionerna?  

Förhoppningen är att även barn och unga bidrar med egna berättelser i wikiförteckningen över de levande traditionerna. Alla skolor i Finland hälsas välkomna till detta talko! Låt oss tillsammans göra det mångfaldiga Finlands levande traditioner synliga.