Till läraren

Det levande kulturarvet i Finland

Med det här inlärningspaketet kan man bekanta sig med det levande kulturarvet och dess fenomen i Finland. Med hjälp av den här PowerPointen (7 Mb, pdf) kan det levande kulturarvet behandlas i undervisningen. I den här videon berättar Leena Marsio från Museiverket om temat (på finska).   

I uppgiftspaketet ingår flera alternativ: man kan ordna en lektions djupdykning ned i det levande kulturarvet eller ordna en hel fenomenbaserad vecka. Med bildpaketen kring finländska fenomen kan du diskutera det levande kulturarvet med dina elever.  (PDF 1 och PDF 2)  

Via den här länken kan du spela spelet Levande kulturarv på mobilen. (Kahoot!)

Läromaterial  specielt avsett för slöjdundervisning finns här.


Levande kulturarv i Europa 

Inlärningshelheten är planerad för skolor särskilt med tanke på Europaåret för kulturarv 2018. I PowerPoint -presentationen (16 Mb/ pdf) får du bekanta dig med det levande kulturarvet och exempel på det från olika länder i Europa. I anteckningsfältet finns gott om extra information.  Med bildpaketet (pdf) är det enkelt att börja bekanta sig med levande traditioner på olika håll i Europa. Uppgiftspaketet (pdf) erbjuder mångsidiga uppgifter som kan anpassas för undervisningen i olika läroämnen. 

Via den här länken kan du spela spelet Levande kulturarv i Europa på mobilen. (Kahoot!)

 

PowerPoint-presentationen, bildpaketen och de olika uppgifterna kan kombineras och bearbetas enligt behov. Bilderna får användas för undervisningsändamål.