Levande kulturarv

Foto: Paadar Images/Jan-Erik Paadar

Det immateriella kulturarvet består av levande traditioner som är närvarande i människors vardag. Exempel på kulturarv som är viktiga och nära för oss är fester, handarbete, dans och musik samt levande traditioner kring mat eller naturen. Det levande kulturarvet berör oss alla i vardag och fest, i arbetet och på fritiden.

Det immateriella kulturarvet kan i mångt och mycket ses i det dagliga livet. Vi firar första maj och andra högtider under året, körsång lockar personer i alla åldrar och varje landskap har sina egna matrecept och vanemönster. Det levande kulturarvet kan vara till exempel muntliga traditioner, scenkonst, sedvänjor i det sociala livet, ritualer och högtidliga ceremonier, eller kunskaper, färdigheter och sedvänjor rörande naturen och universum. Utifrån dessa kan det uppstå föremål, olika föreställande uttrycksformer eller till exempel maträtter eller lekar.

Var för slags levande kulturarv finns det i Finland? Museiverket har redan i fyra år samlat in exempel i Wikiförteckning över levande kulturarv. Resultatet är imponerande över 175 wikiartiklar av över 240 olika aktörer. Bland traditionerna finns såväl bastubadande, karelska piroger, vävning av trasmattor som tjärbränning. Bilden är dock mångsidigare än så: förteckningen omfattar även den romska sångtraditionen, samiska handarbeten, dansen purpuri och afrikans musik och dans i Finland. Nu är man inte bara ute efter ”urfinska” exempel utan en mångfasetterad bild av dagens Finland.

Arbetet med wikiförteckningen pågår och nya exempel kommer in hela tiden. Till barns och ungas traditioner kan säkerligen inräknas käpphästar och till exempel metallmusik. Men vad annars är viktigt för dagens ungdomar? Vem skulle skriva om mopedfixande? Många anmälningar har skrivits av aktiva föreningsmedlemmar men det är fritt fram även för till exempel skolklasser att skicka in anmälningar.