Unescos konvention

Foto: Centre Of Research and Delvelopment of Culture, Bali / Unesco

Den internationella konventionen styr tryggandet av levande traditioner. Unescos generalförsamling antog konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet år 2003. För närvarande omfattar konventionen redan över 170 stater.

Konventionen, som kan ses som en ”systerkonvention” till världsarvskonventionen, har som mål att främja tryggandet av det immateriella kulturarvet, garantera att olika lokalsamhällens, gruppers och individers levande traditioner respekteras samt öka medvetenheten om det immateriella kulturarvets betydelse. Konventionen betonar förmedling av traditioner och kulturell mångfald samt människors delaktighet i kulturarvet.

Konventionen har internationella förteckningar över det immateriella kulturarvet. Capoeira från Brasilien, yoga från Indien, den mexikanska kokkonsten och den franska ridkonsten har alla tagits upp i Unescos förteckning över det levande kulturarvet tillsammans med över 450 andra element. Finland förbereder sig att nominera bastutraditionen och fioltraditionen i Kaustby till Unescos internationella listor.

I Finland samlas det immateriella kulturarvet i Wikiförteckning över levande kulturarv.

Undervisnings- och kulturministeriet i Finland har valt sammanlagt 64 element till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet: 54 element i 2017 och 12 element i 2020. Den nationella förteckningen kompletteras regelbundet och nästa gång man kan ansöka om införande i förteckningen är tidigast i 2021.

På Museiverkets webbsidor kan du lära mer om vad som händer i Finland i samband med Unescos konvention. Med mera avancerade studenter kan du också studera de nationella listorna i andra länder från länken.