Till läraren


Med den här inlärningsmaterial kan en bekanta sig med levande kulturarv i Finland och Europa. På den här webplats hittar du också mångsidiga inlärningspaket. Alla olika uppgifter och presentationer kan kombineras och bearbetas enlight behov. Bilderna får användas för undervisningsåndamål.

Det levande kulturarvet i Finland

Med det här inlärningspaketet kan man bekanta sig med det levande kulturarvet och dess fenomen i Finland.

  • I den här videon berättar Leena Marsio från Museiverket om temat (på finska).
  • Med hjälp av den här Powerpointen (7 Mb, pdf) kan det levande kulturarvet behandlas i undervisningen.


Levande kulturarv i Europa

  • I Powerpoint -presentationen (16 Mb/ pdf) får du bekanta dig med det levande kulturarvet och exempel på det från olika länder i Europa. I anteckningsfältet finns gott om extra information.
  • Med bildpaketet (pdf) är det enkelt att börja bekanta sig med levande traditioner på olika håll i Europa.

nimetön-2.jpg#asset:195
Foto: Marjut / Finlands Fotografiska Museum

Uppgiftsmateriel:

  • Uppgiftspaket 1 (pdf) erbjuder intressanta möjligheter att betänka det immateriella kulturarvet i Finland. Bildpaket som presenterar finska fenomen kan användas för att diskutera levande kulturarv med elever (PDF 1 och PDF 2).
  • Uppgiftspaket 2 (pdf) erbjuder mångsidiga uppgifter för undervisning i olika ämnen.
  • Här hittar du läromaterial specielt avsett för slöjdundervisning.
  • Ett inspirerande sätt att berätta historier och dela känslor är att organisera en berättelseworkshop. Se tips för att organisera en berättelseworkshop från verktygslådan.
  • Kompassen för hållbar utvecklingen är ett verktyg utvecklats för diskussioner kring de olika aspekterna av hållbar utveckling och levande kulturarv. Du kan skriva ut verktyget på läken och använda det för att inbjuda till diskussion. Du kan även göra din egen version med eleverna - titta på den här inspirerande videon.


PowerPoint-presentationen, bildpaketen och de olika uppgifterna kan kombineras och bearbetas enligt behov. Bilderna får användas för undervisningsändamål.